Perşembe, Ekim 05, 2006

Aklıma gelmişken..

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Madde 1: Bütün insanlar hakları ve onurları eşit (!) ve özgür olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik duyguları ile davranmalıdırlar.

Madde 5: Hiç kimseye işkence ve zulüm (!) uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde (!) davranılamaz, ceza verilemez (!!!!).

Madde 12: Hiç kimsenin özel hayatına (Kimlerle görüşeceğine, ne konuşacağına), ailesine, konutuna ya da haberleşme ve yazışmalarına keyfi olarak karışılamaz, şeref ve ününe sataşılamaz. Herkesin bu tür sataşma ve karışmalara karşı yasalarla korunmaya hakkı vardır.

Madde 18: Her insanın düşünce (!), vicdan (!) ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din ya da inanç değiştirme özgürlüğünü, din ya da inancını tek başına ya da topluca, açık veya özel biçimde, öğretme, uygulama, ibadet ve ayinlerle açığa vurma özgürlüğünü de kapsar.

Madde 19: Her insanın, düşüncelerini özgürce açıklamaya hakkı vardır. Bu hak, düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmadan bilgi ve düşünceleri, her türlü araç ve yollarla (internet dahil) aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir.

Hiç yorum yok: